Certyfikat Najwy??szej Jako??ciJako??Ä? i standard wykonywanych us??ug budowlanych przez naszych pracownik??w to podstawowy element wizyt??wki firmy PROBUD. Zawsze dÄ???ylismy do tego aby ka??dy Inwestor by?? przysz??ym rzecznikiem i promotorem naszej firmy. W tym bowiem upatrujemy "klucz" do sukces??w ekonomicznych firmy. Dlatego przyznany nam w 2009 roku Certyfikat Najwy??szej Jako??ci w Budownictwie traktujemy jako ogromne wyr????nienie potwierdzajÄ?ce, ??e realizowane przez nas inwestycje spe??niajÄ? kryteria jako??ciowe stawiane przez Inwestor??w. 

Nowości/Wydarzenia

09.03.2009 - PodziÄ?kowanie

DziÄ?kujemy Pa??stwu za odwiedzenie naszego stoiska na Targach Mieszkaniowych w Arenie. Mamy nadziejÄ?, ??e udzielili??my Pa??stwu wyczerpujÄ?cej odpowiedzi  na wszelkie zapytania.

01.03.2009 - Targi

Zapraszamy na Targi Mieszkaniowe 7, 8 marca do Areny

<< <  Strona 7 z 7