WITAMY NA NASZEJ STRONIE

 

 
Fundamentem naszej firmy jest wielopokoleniowa tradycja rodzinna. W??a??cicelem firmy jest mgr in??. Piotr Litwinowicz absolwent¬†Politechniki Pozna??skiej na Wydziale Budownictwa Lń?dowego kierunek - Technologia i Organizacja Budownictwa.¬†
wiń?cej>>
Za wykonywane us??ugi Firma nasza zosta??a wyr????niona 
"Certyfikatem Najwy??szej Jako??ci w Budownictwie"
wiń?cej>>
Rok 2010 zako??czy?? siń? dla nas kolejnym sukcesem ekonomicznym przejawiajń?cym siń? wzrostem sprzeda??y oraz konsekwentnym rozwojem firmy.
wiń?cej>>''